t f
^

Klachten

Wij hebben de intentie om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent. U kunt in dat geval gebruik maken van onderstaand klachtenformulier. Alleen dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken.

Ons doel is iedere klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Uitgangspunt hierbij is dat de klacht gegrond en redelijk is. Als u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld, dan kent Tandartspraktijk Zuidoost een heldere klachtenprocedure, waarmee wij voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.