Hoogwaardige tandheelkunde.

 

Tandartspraktijk Zuidoost staat voor hoogwaardige tandheelkunde. Onze behandelaars werken alleen met moderne apparatuur en veilige, hoogstaande materialen van erkende leveranciers.

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is Tandartspraktijk Zuidoost voortdurend bezig om het kwaliteitsbeleid verder vorm te geven.

Alle behandelaars van Tandartspraktijk Zuidoost zijn goed opgeleid. We werken voortdurend aan de deskundigheid van de behandelaars, die deze op peil houden door bij- en nascholing en het lezen van vakliteratuur. Dit alles dient om een permanent hoge kwaliteit in gebitsonderhoud en voorlichting te garanderen.

Intern wordt door de tandartsen en mondhygiënisten deelgenomen aan bijeenkomsten ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Extern wordt deelgenomen aan cursussen, congressen en klinische avonden.

Door de bij- en nascholing van onze behandelaars kunt u als patiënt erop rekenen dat de tandheelkundige kennis van onze behandelaars actueel is en u volgens de meest moderne inzichten en technieken wordt behandeld.

Al onze tandartsen zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Inschrijving in het BIG-register geeft u als patiënt de waarborg dat de tandarts met goed gevolg een universitaire opleiding tot tandarts heeft afgelegd.